PELICAN & Halloween

Ano, i naše Jazyková škola PELICAN v Brně slavila letos znovu Halloween.
Studenti navštěvující pomaturitní studium angličtiny se rozhodli, že si jazykovou výuku v tento den udělají hezčí, zábavnější – a taky strašidelnější. Kromě děsivých (a občas spíše vtipných) převleků nezapomněli naši studenti ani pohoštění. A z toho se, panečku, ježily chlupy na zátylku! Je libo muffin s oční bulvou nebo mozečkem?
A jelikož i nás naši studenti navštěvující pomaturitní studium dostali do nálady tohoto dne, rozhodli jsme se, že o tomto svátku napíšeme krátký článek. Jak totiž víte, není zvykem slavit Halloween všude ve světě. Někde se neuchytil vůbec, jinde se jedná o bujaré veselí, v Česku pak spíše o klidné rozjímaní.

111

České Dušičky

V naší zemi si každoročně připomínáme naše blízké zesnulé 2. listopadu, na Dušičky či Památku zesnulých. Vzpomínáme po slavnosti Všech svatých, jejíž den spadá vždy na 1. listopadu. Zvykem v naší zemi je návštěva hřbitova, zapalování svíček a přinášení květin. Právě živé květiny na hrobech mají symbolizovat víru, že smrtí život nekončí. Zapálení svíček je symbolických počinem, opět věřící věčnému životu. Typické pro tento den jsou mše za mrtvé, nutno však podotknout, že tento svátek u nás uctívají i nevěřící.

Anglosaský Halloween

Není se čemu divit, že se naše pomaturitní angličtina proměnila na Halloween v rej masek. Tento svátek se totiž slaví 31. října, a to převážně v zemích, kde převládá právě angličtina coby úřední jazyk. Proč Halloween? Původ názvu vznikl zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve, tedy „Předvečer Všech svatých.“
Asi není potřeba dlouhého popisu. Strašidelné kostýmy, děti na koledě od domu k domu, hlásající dobře známé „Trick or Treat“ (překlad pro všechny, které kurzy angličtiny minuly: „Koledu nebo něco vyvedu!“), vyzývající obyvatele domu, aby jim dali nějaké cukrovinky.

221

Slaví se téměř všude

Oslava Svátku zesnulých se uctívá v různých částech světa. Zatímco např. v Japonsku dochází ke kopírování amerického Halloweenu a pořádají se zde bláznivé festivaly plné lidí v šílených převlecích, ve Francii preferují spíše dobové kostýmy.
Ve Skandinávii a západní Evropě chodí koledníci. Lidé V Číně zase věří tomu, že duchové svátku zemřeli smrtí násilnou a jsou zlí. Aby se jim nemstili, rozsvěcují místní svíčky v domech i na ulicích, a to z toho důvodu, aby tyto ztracené duše odlákali do nebe.

331

Inu, tradice ve světě se různí. A ať se rozčilujeme, jak chceme, že u nás jsou Dušičky a Halloween k nám nepatří, nakonec jsme byli přece jen rádi, že jsme si mohli s našimi „anglickými“ studenty užít jejich strašidelnou party.
A jelikož jsou taky světoví, neváhali přizvat ani sousední studenty z vedlejší třídy – tedy, studenty navštěvující pomaturitní studium němčiny.
A – jak že tento svátek vypadá v německy mluvících zemí? O tom uděláme průzkum zase do příště. Anebo to dáme za úkol právě našim studentům! Proto – každému důvodu k party zdar – a těm u PELICANa obzvlášť!

Tvůj PELICAN