Doprava a skladování

Stojany nebo bedny s izolačními skly se převáží v krytých dopravních prostředcích nebo nízkostěnných vozech za podmínky zajištění ochrany před atmosférickými srážkami. Doporučuje se ochrana i před přímým slunečním zářením. Při dopravě, nakládání a vykládání izolačních skel musí být dodržena opatření, zajišťující jejich ochranu před mechanickým poškozením a atmosférickými srážkami. Při dopravě musí být stojany nebo bedny s izolačními skly umístěny vertikálně, ve směru pohybu a upevněny tak, aby byla vyloučena možnost jejich posunu a kývání.

obr_druhyskel1
Izolační skla se musí skladovat u výrobce a spotřebitele v suchých krytých prostorách (chráněných před přímým slunečním zářením) ve vybaleném stavu. Při skladování musí být izolační skla postavena na hranu na stojany Základna stojanu musí být olepena plstí nebo gumou a mít úklon 10-15° k horizontále.
Mezi izolační skla musí být umístěny proklady z korku, plsti, kartónu, gumy nebo papíru. Na stojanu se smí skladovat izolační skla různých rozměrů jen tehdy, pokud jsou mezi nimi umístěny svisle dvě lišty. Dovoluje se skladovat izolační skla v bednách za podmínky, že obal a prokladové materiály nebyly vystaveny vlhkosti během dopravy.

Maximální počet izolačních skel umístěných na stojanu je :

do 1,5 m2 20 ks
od 1,5 do 2 m2 15 ks
nad 2 m2 10 ks

 

Montážní podmínky

Pro instalaci izolačních skel je nutné dodržet následující podmínky:

 • při zasklívání do drážkové otvorové konstrukce musí být dodrženy stanovené dilatační spáry a vůle;
 • dodatečné úpravy rozměrů izolačních skel nejsou přípustné;
 • izolační sklo nesmí být v přímém kontaktu s otvorovou konstrukcí;
 • otvorová konstrukce musí být dimenzována tak, aby po zasklení izolačním sklem nedocházelo k deformacím;
 • zasklívací drážka musí být suchá, bez prachu a mastnot a bez jakýchkoli výčnělků;
 • zasklívací drážka musí mít rozměry stanovené následující tabulkou;
 • zasklívací drážka musí být opatřena odtokovým (odvzdušňovacím) kanálkem;
 • oboustranné zatmelení obvodu izolačního skla vůči konstrukci drážky a zasklívací lišty musí být trvale pružné, těsné,
  odolné proti pronikání vlhkosti a proti změnám teploty;
 • nejmenší přípustná vzdálenost umístění izolačních skel od topných těles je 30 cm proti ploše skla;
 • skla je nutné chránit zejména při svařování, pokládání litého asfaltu, zednických pracích.

obr_montaz1

 

A –  tloušťka izolačního skla
B –  nosné a distanční podložky
–  délka: 80 až 100 mm
–  šířka: A + 2 mm
–  tloušťka: min. 5 mm
C –  tloušťka těsnění : 3 mm
D –  šířka zasklívací polodrážky: A + 2xC
E –  hloubka zasklívací polodrážky :
–  min. 18 mm (běžná zasklení)
–  min. 30 mm (bezpečnostní zasklení)

 

Montážní podmínky – způsoby zasklívání

Základní způsoby zasklívání:

obr_montaz2

 1. Zasklívání do plného tmelového lože:
  Drážka otvorové konstrukce se předtmelí trvale plastickým tmelem, podle typu okna se rozmístí podložky a vloží izolační sklo, které musí být po obvodu odmaštěno. Poté se provede oboustranně po celém obvodu dotmelení trvale pružným tmelem. Přebytečný tmel se odstraní a obvod spáry se upraví sešikmením tmelu ve směru stékající vody.
  obr_montaz3
 2. Zasklívání pomocí těsnící pásky :
  Těsnící páska se nalepí po celém obvodu drážky. Na ni se položí izolační sklo, podloží se nosnými a vystředí distančními podložkami. Na obvod izolačního skla se nalepí těsnící páska a nasadí se zasklívací lišta. Poté se celý obvod uzavře trvale pružným vulkanizujícím tmelem a upraví tak, aby byla hrana sešikmena ve směru stékající vody. Drážka musí být opatřena odtokovým kanálkem (otvory o průměru 8 mm, vyústěné do exteriéru).
  obr_montaz4
 3. Tlakové zasklívání :
  Používá se při zasklívání izolačních skel do kovových nebo plastových otvorových konstrukcí. Těsnící profil odolný vůči atmosférickým vlivům má funkci těsnění obvodu, a proto musí být v rozích svařený nebo lepený. Vzhedem k tomu,
  že je funkce těsnění zabezpečena přítlakem, je důležité, aby tento tlak nepřekročil 60 N/cm obvodu.

Jiné způsoby zasklívání vždy konzultujte s výrobcem !

Montážní podmínky – umístění podložek

obr_montaz5
Typy podložek :
Čelní podložky – zajišťují měkké uložení – nejvhodnější je samolepicí pryžová páska
Distanční podložky – zamezují pohybu – používá se neoprén
Nosné podložky – přenášejí tíhu skla na konstrukci – používá se tvrdé dřevo