Když hledáte školu

Je Vaše dítě v deváté třídě a přemýšlíte nad tím, kde by mělo jít studovat? Jsou rodiče, které to neberou na lehkou váhu a už v osmé třídě navštěvují dny otevřených dveří a různé výstavy prezentující střední školy a učiliště. Někteří to nechávají na poslední chvíli, protože aspirace dětí jsou příliš proměnlivé a ony samy mění své touhy téměř den ze dne.
I když jsou dny otevřených dveří fajn a hodně napoví, nejvěrnějším pomocníkem v těchto situacích nepochybně je internet. Představuje opravdu velkou pomoc. Získáte díky webovým stránkám jednotlivých škol představu o tom, jaké mají jednotlivé školy požadavky na žáky a co nabízí.
knihovna u tv

Otázek je hodně

· Jaký je přesný profil absolventa daného oboru
· Budou v rámci přijímacího řízení jen přijímací zkoušky nebo bude mít škola ještě vlastní interní zkoušky?
· Nabízí škola pro ty, kteří jsou zdaleka, ubytování v Domově mládeže?
· Nabízí škola přípravné kurzy na přijímací řízení?
· Nabízí škola pro své studenty a učně volnočasové aktivity jako například kroužky, vzdělávací kurzy nebo posilovnu?
· Nabízí pomoc studentům v podobě školního psychologa?
· Má škola uzavřenou družbu s jinými školami tohoto typu?
· Kde vykonávají studenti a učni praxi a jak funguje spolupráce?
· Nabízí škola motivační stipendium?
· Je škola zapojena do místní komunity například prostřednictvím obecních zakázek učňů?
Na všechny tyto odpovědi a ještě mnoho dalších byste měli na internetu najít odpověď. Pokud nenajdete, může to být nedopatřením, ale také to může svědčit o určitém lajdáctví školy, která rozhodně není dobrou vizitkou.
pc, tablet a sluchátka
Každopádně volbu byste studium informací na internetu měli kombinovat se studiem tištěného katalogu škol, kde se dozvíte, kolik žáků se na jednotlivou školu hlásilo v předchozím roce, kolik jich bylo nakonec přijato a kolik jich bude přijato v letošním roce. Zjistíte třeba, že škola, která se Vašemu dítěti velmi líbí, je tak oblíbená, že na ni bude přijato pouhá třetina přihlášených žáků.

Posted in Nezařazené