Ohrazení majetku

Nu, zkuste si vzpomenout, zda jste si vůbec někdy něčeho takového všimli. Hlavně ve městech. I mezi paneláky se může taková věc objevit. I když asi již ne tak často jako na vesnici, nebo třeba v chatové osadě. Všude tady je plot na plotě a každý majitel o něj také pečuje. Tedy, asi ne úplně každý, ale skoro každý. Neudržovaný plot totiž láká k návštěvě nezvané hosty. Působí totiž dojmem, že pozemek již nikomu nepatří, nebo že jeho majitele dávno přestal zajímat. Udržovat si svůj plot je tedy jakási, dalo by se říci, povinnost. Dřevěný plot se musí občas něčím napustit, aby odolával vnějším vlivům. Totéž platí o plotě železném, který se musí občas oškrábat od rzi a znovu natřít. O plotě živém nemá ani smysl psát.

drát

Existují však také ploty betonové, a zde údržba vlastně odpadá skoro úplně. Vnější vlivy sice na něj působit mohou, ale prvotní projevy budou viditelné tak za padesát, ne-li sto let. Proto je na ně také dlouhá záruka. Ona totiž již samotná výroba betonových plotů zaručuje, že vám nespadne po prvním dešti, nebo nárazu větru. Tyto ploty bývají masivní a bohužel jsou u starší generace spojovány jen s ostnatým drátem nahoře a nevzhlednou šedí. Jenže to již dnes není dávno pravda. Dnes jsou ploty z výroby natřeny různými barvami a jejich odstíny. Popřípadě si majitel takový plot může natřít sám barvou dle vlastního výběru.

drátěný plotdata-rich-file-id=“136599″ “ src=“https://laglas.cz/wp-content/uploads/cold_fence_frozen_snow.jpg“>

Proto je tento způsob ohrazení pozemku nyní hojně využíván u nových staveb hlavně například v satelitních městech. Ne v každém samozřejmě, ale u většiny to tak je. Zaručuje to totiž větší soukromí nežli klasické drátěné ploty. A soukromí se nyní staví na první místo, takže právě proto jsou voleny ploty výše citované. Ostatně, můžete se ihned sami podívat, jak vypadají, když si kliknete na odkaz v článku výše. Můžete to ihned posoudit a popřípadě také ihned zde koupit.