Očkovat, či neočkovat to je oč tu běží!

Jistě jste i vy v posledních několika letech zaznamenaly módu především bio matek, neočkovat své děti. Názor společnosti se rozdělil na dvě znesvářené skupiny.
medvídek s injekcí
První skupina zastává názor, že očkování je zlo. Obecně panuje přesvědčení, že světové vlády se tímto způsobem snaží regulovat počet obyvatel. Jakmile se dítě narodí, jsou do něj téměř ihned napíchány injekce s různými látkami. Tyto látky by údajně měli způsobovat autismus, alergie, ADHD a mnohé další poruchy. Některé děti, které se povinnému očkování vyhnou, žijí zdravý a spokojený život. Jiné jsou nakaženy některou z nemocí a jsou vystaveny vážnému riziku (podobně jako nedávný případ neočkovaného chlapec, který se nakazil tetanem). Nicméně je potřeba zmínit, že mnoho neočkovaných dětí je naprosto zdravých. Jestliže se rozhodnete neočkovat, vystavujete se mnoha problémům, jelikož se jedná o vaši občanskou povinnost. Jestliže se vakcínám vyhnete, můžete mít problémy s přijmutím potomka do státní školky či školy. Může mu také být zakázáno účastnit se některých školních akci – jako například škola v přírodě.
Druhá skupina obyvatelstva zastává naprosto opačný názor – očkování je nutné. Dle tohoto názoru je nepodstoupení povinného očkování nezodpovědnost a hazard se životem potomka.
vpich jehly
Tento názor je zastáván i naprostou většinou lékařů, kteří se shodují na tom, že vakcinace je naprosto neškodná a novorozencům v žádném případě neškodí. Zároveň zastávají názor, že mentální poruchy, autismus, ADHD a další, nejsou vyvolány díky vakcínám. Neočkované děti pak berou jako riziko pro společnost, neboť se díky nim mohou opět rozšířit již vymýcené nemoci.
Pokud i vy čekáte potomka, nebo se vám právě narodil, jistě stojíte před volnou, ke kterému táboru se přikloníte. Volba je zcela na vás, nicméně mějte na paměti, že je nutné si veškeré informace ověřovat z více různých zdrojů.