Offshore společnosti a daňové ráje, jaké mají výhody?

Offshore společnosti představují specifický způsob podnikání. Jak funguje a proč se vyplatí přesunout společnost do tzv. daňového ráje?

Co je offshore společnost

V původní definici se pojmem offshore označovaly jednoduše takové společnosti, které sídlily mimo klasickou pevninskou Evropu, často na malých ostrovech. Šlo o takovou právnickou osobu, jejíž podnikatelské aktivity jsou směřovány do jiné země, než ve které je registrována.
Dnes je tento termín vymezen specifičtěji. Jde především o právnickou osobu, která je registrována v některé ze zemí, jež jí umožňují příznivý daňový režim. Tyto lokality se též označují termínem daňový ráj.

Co jsou daňové ráje

Označení daňový ráj rozhodně není novodobou záležitostí. Jeho kořeny nalezneme například v antickém Řecku či Římě. Ve středověku se tak označovalo území nizozemských Flander.

Obrázek2

Vzhledem k tomu, že ostrovy zavedly ve svých přístavech jen minimální clo, v hojné míře toho začali využívat obchodníci s vlnou. Ti už pak pochopitelně do anglických přístavů jezdit nechtěli a k obchodním transakcím se setkávali zde.
A na podobném principu stojí systém daňových rájů novodobých: Nabídnout tak příznivé podmínky, aby se tím vytvořil prostor pro podnikatele, kteří sem začnou ochotně směřovat. A naopak, výhodné pro tento stát je, že mu plyne mezinárodní kapitál. Tyto státy pak obvykle vykazují značnou ekonomickou výkonnost.
Daňové ráje jsou obvykle malé státy s nízkým počtem obyvatel. K dnešnímu dni se jedná o několik desítek zemí, k nimž patří například Bahamy, Irsko, Gibraltar, Belize, Hongkong, ale třeba i Británie nebo Nizozemí.

Proč využít offshore a daňový ráj

Kromě daňové optimalizace se tento typ podnikání volí i za účelem ochrany majetku a zachování anonymity vlastnictví.
Výhodou je i stabilita právního a politického prostředí v těchto zemích. Podnikatel navíc ve vztahu ke státnímu aparátu zpravidla musí řešit jen absolutní minimum administrativních povinností, často dokonce ani není povinný vést účetnictví.

Obrázek3

Výhodou je i to, že založení offshore společnosti není příliš složité. Proto ročně počty takovýchto firem jdou do desítek tisíc.
Velmi často se využívají v mezinárodním obchodu nebo při poskytování poradenských služeb, v reklamě a mnoha jiných oborech. Je však nutné si uvědomit, že pro všechny činnosti offshore podnikání vhodné není. Nelze jej příliš účinně využít například pro řemeslnou výrobu.

Jak probíhá založení offshore společnosti

Založení offshore společnosti vždy musí proběhnout v souladu s legislativou daného státu. Předcházet by mu tedy měl zodpovědný výběr správné jurisdikce.
Základní postup zahrnuje především přípravu potřebné dokumentace, jejich legalizaci a ověření veškerých podpisů a dokumentů zakladatele a zajištění výpisů z veřejných rejstříků, dále přihlášení společnosti k dani, povětšinou té paušální, tj. takové dani, jejíž celkový objem se neodvíjí od zisku, nýbrž od předem pevně stanovené částky.
Společnost dále musí mít svého statutárního zástupce a určeno sídlo. Často je také užitečné založit offshore bankovní účet a zajistit překladatele a tlumočníka.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup