Na čem záleží při výběru soustružnického nože

Soustružnické nože jsou jedním z nejstarších strojírenských nástrojů, které lidstvo zná. Soustružení spočívá v obrábění kovů, plastů či dřeva tak, že se upnutý obrobek otáčí na rotační ose sklíčidla a soustružnický nůž z něho odebírá třísku. Velmi při tom záleží na několika parametrech tohoto nástroje:

soustružnická dílna

Materiál – soustružnické nože se vyrábí ve dvou základních materiálových provedeních . Prvním z nich je nástrojová rychlořezná ocel HSS, označovaná třídou oceli 19 a dalším číslem značení je číslo 8. Je to jedna z nejušlechtilejších ocelí, které ocelárny vyrábí. Druhým typem nožů jsou nože s napájenými řeznými destičkami ze slinutých karbidů, což jsou velmi tvrdé karbidy některých kovů, např. wolframu nebo molybdenu.

soustružení bronzu

Soustružnický nůž úhly – břit nože, který odebírá třísku obrobku, zaujímá vůči němu polohu, kterou popisujeme třemi základními úhly – alfa, beta a gamma. Úhel alfa svírá tzv. hřbet nože vůči obráběné ploše, resp. k její tečně, a má zásadní vliv na tření, které při obrábění vzniká, a tím pádem také na zahřívání nože i obráběného materiálu. Čím menší bude úhel alfa, tím větší tření. Úhel alfa musí být optimalizován, aby nedocházelo k přílišnému snižování životnosti nástroje.

Úhel beta je tzv. „úhel řezného břitu“ a ten je nejčastěji v rozmezí mezi 45 a 90 stupni. Tentokrát zde platí, že čím větší úhel řezného břitu, tím větší odpor klade materiál a je pro obrábění zapotřebí vyvinout větší sílu. U příliš malého úhlu beta bude sice obrábění snazší díky menšímu odporu, ale řezná část bude mít menší plochu, tím pádem se rychleji zahřeje a opět to povede ke snížení životnosti nože.

Úhel gamma je úhlem tzv. „čela nože“ a ten má zásadní vliv na odváděnou třísku. Opět musí být úhel optimalizován v souladu s ostatními dvěma úhly, aby se příliš nesnížila řezná plocha nástroje, ale zároveň aby mohla tříska z obrobku odcházet.