Protihluková izolační skla

Protihluková (zvukově izolační) skla se používají tam, kde je nutné snížit úroveň hluku prostupujícího zasklením do interiéru. Příkladem mohou být objekty na letištích a jejich blízkosti, objekty v blízkosti dálnic a rušných silnic apod.. Nejčastěji používanou veličinou charakterizující zvukově izolační vlastnost je index vzduchové neprůzvučnosti Rw (dB) ( někdy IL).

Zvukově izolačních vlastností se dosahuje následujícími způsoby:

  • použitím těžkého plynu v meziprostoru izolačního skla (nejčastěji SF6)
  • asymetrickou skladbou použitých skel (rozdílné tloušťky)
  • rozšířením meziprostoru
  • použitím vrstveného skla s polyvinylbutyralovou (resp. ekvivalentní) fólií
  • použitím vrstveného skla s litou pryskyřicí (Gießharz)

[ Příklady zvukově izolačních skel (měřeno podle ČSN EN ISO 140-3) ]
tab_druhyskel4
Poznámka: Jedná se o orientační hodnoty.